Serbest Stil Adres Doğrulama Nasıl Yapılır?

Serbest stil yazılmış bir adresi doğrulamak için ana sayfada "Hemen bir adres deneyin" yazılı adres metin kutusuna doğrulanmak istenen adres girilir ve Enter tuşuna veya Doğrula butonuna basılır...
1 "Hemen bir adres deneyin" yazılı adres metin kutusuna doğrulanmak istenen adres girilir.
2 Enter tuşuna veya Doğrula butonuna basılır.


Doğrulanan Adres Sonuç Paneli

1Doğrulanan adresin sonuç bilgileri, adres doğrulama alanı altında beliren sonuç panelinde gösterilir.
2Adreste Bulunan En Küçük Bileşen: Bu alan, girilen adresteki anlamlı en küçük adres bileşenini gösterir. Adresin kalitesi, adreste bulunan en küçük bileşenin kapsadığı alan azaldıkça artar.
3Skor: Doğrulanan adresin kalitesi sayısal olarak 600 üzerinden skorlanır ve yıldızlar ile gösterilir.


1Sonuç panelinde gösterilen Yazılan Adres , kullanıcı tarafından girilen adresi göstermektedir.
2Doğru Adres alanında; doğrulanan,düzeltilen ve zenginleştirilen adres, işlemin skoru, ve doğrulama işleminde gelen adresteki hangi adres bileşeninin referans alındığı gösterilmektedir.
3Tavsiye alanında, doğrulanan adresin daha kaliteli olabilmesi için girilen adreste hangi bileşenlerin olması gerektiği belirtilir.
4Doğrulanan adresin adres bileşenlerinin ayrıştırılmış şekliyle de gösterimi yapılmaktadır. Bu alanda Yeşil ile işaretlenmiş bileşenler gelen adreste eksik yazılmış olup, bu bileşenlerin doğrulanan adreste eklenmiş(zengileştirilmiş) olduğunu gösterir. Kırmızı ile işaretlenmiş bileşenler gelen adreste yanlış yazılmış olup, bu bileşenlerin doğrulanan adreste düzeltilmiş olduğunu gösterir.
5Sonuç panelinde, doğrulanan adresin coğrafi kodlaması harita üzerinde gösterilmektedir.