TOPLU ADRES DOĞRULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kullanıcı girişi yapıldıktan sonra Kullanıcı Menüsünde yer alan panel butonuna basılır.
1Toplu Adres Doğrula/İşlem sayfasında yer alan Dosya Yükle botunun yanındaki Bilgi tuşu ile yüklenebilen dosya tipleri ve içerikleri hakkındaki bilgiye ulaşılır.
2Txt dosyaları için, her satır bir adres seti olacak şekilde düzenlenmelidir. Adres satırında sadece 1 adres olabileceği gibi, || ayracı kullanılarak kolon yapısı oluşturulabilir. Dosyadaki ilk staır, başlık olarak algılanır .
3Csv dosyaları için, en az bir adres kolonu ve kolon başlığı olması zorunludur. Her kolonun ilk satırı, o kolonun başlığı olarak algılanır.
4Xls ve Xlsx (Excel) dosyaları için, en az bir adres kolonu ve kolon başlığı olması zorunludur. Her kolonun ilk satırı, o kolonun başlığı olarak algılanır.

1Dosya yükle tuşuna basılır.
2 ve 3Açılan yükleme pencersinden istenen dosya seçilir.

1Dosya yükleme işlemi yapıldığında, dosyadaki ilk 10 kayıt gösterimi yapılır. Bu aşamada, yüklenen dosya kolon başlıkları ile Adresify başlıklarının eşleştirmesi yapılır.
2Eşleştirme yapıldıktan sonra, Başlat butonu ile Toplu Adres Doğrulama işlemi başlatılabilir.
3Geri butonu kullanılarak, dosya yükleme işlemine baştan başlanabilir.

1Kolon Eşleştirme işlemi için Adres içeren bir kolonu eşleştirmeniz yeterli olacaktır.
2Eşleştirme yapıldıktan sonra, Başlat butonu ile Toplu Adres Doğrulama işlemi başlatılabilir.

1Adres Doğrulama İşlemi başladığında, ekrandaki listede devam eden işlemler listelenir. Listede bulunan Skor alanında devam eden doğrulama işleminin Doğrulandı, Doğrulanamadı ve Yapılacak Doğrulama kırılımında yüzde olarak oranları göreülebilir .
2İşlem alanında, devam eden doğrulama işlemi durdurlabilir.

1Durdurma işlemi, üst bölümde gösterilen Durdur butonu ile de yapılabilir. .
2Durdurma butonuna tıklandığında durdurlacak işlem ile ilgili onay pencersi açılır. Buradaki Devam butonu ile onay verildiğinde durdurma işlemi gerçekleşir.

1Durdurulmuş toplu doğrulama işlemleri, üst bölümdeki Başlat butonu ile kaldığı yerde devam ettirilebilir. .
2İşlem alanındki Başlat butonu ile de kaldığı yerden devam ettirilebilir.

1Tamamlanan toplu doğrulama işlemi, listeden seçildikten sonra üst kısımda beliren Çıktı Al butonu ile excele çıktı alınabilir. .
2Excele Çıktı al işlemi, listede yer alan İşlem alanındaki Excel simgesine tıklanarak da yapılabilir.
3Tamamlanan toplu doğrulama işlemini silmek için İşlem alanında bulunan Sil butonu basılır ve işlem silinir.

1Çıktı alnımak istenen toplu doğrulama işlemi için, yüklenen dosyadaki adres sayısına göre düşülecek kredi miktarını gösteren uyarı penceresi açılır. .
2Buradaki Devam butonu ile onay verildiğinde çıktı alma işlemi gerçekleşir ve gösterilen kredi miktarı hesaptan düşülür.