1. TARAFLAR

Bir tarafta Levent Mh. Ortanca Sk. No.4/2 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, “www.adresify.com” web sayfasının sahibi, Adresify yazılım ve hizmetlerini geliştiren ONUSS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ. (Bundan sonra Sözleşmede “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır.) ile Diğer tarafta www.adresify.com web adresini ziyaret eden, Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi imzalamak suretiyle Servis Hizmeti satın almak isteyen Üyeler (Bundan sonra Sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki koşullarda işbu Sözleşme imzalanmıştır. www.adresify.com web portalında yer alan Kullanım Koşulları, Üye Kayıt Formu, Üyelik Sözleşmesi, Önbilgilendirme Formu, Fiyatlandırma Bilgileri iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. MÜŞTERİ işbu Sözleşmeyi imzalamakla Kullanım Koşulları, Üye Kayıt Formu, Üyelik Sözleşmesi, Önbilgilendirme Formu, Fiyatlandırma Bilgileri içeriği hakkında bilgi sahibi olmuş ve kabul etmiş sayılır.

2. TANIMLAR

Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi: “www.adresify.com” web portalından yararlanmak ve “Adres Doğrulama Sistemi” hizmet satın almak isteyen MÜŞTERİ’ler ile HİZMET SAĞLAYICI’nın karşılıklı hak ve yükümlülükleri ve sistemin işleyişini ifade eden Sözleşmedir.
Hizmet Ürünü: MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’nın sahibi olduğu www.adresify.com web portalına üyeliği ile işbu anlaşmadaki hak ve yükümlülükler dahilinde yararlandığı, tek bir posta adresinin ve/veya birden fazla adresin toplu olarak doğrulanması, düzeltilmesi, zenginleştirilmesi (olmayan bir bileşen adının adrese eklenmesi, İlçe, Mahalle Adı, Plaka no, Posta Kodu vb. eklenmesi), Skor Dönülmesi (Adresteki veri kalitesinin Adresify’a göre doğruluğuna, o adresin o noktaya ulaşma olasılığına göre Adresify’ın yorumladığı ve 1 ile 1000 arasında yorum döndüğü bir ölçümleme), Koordinat Belirlenmesi (O adresin dünya üzerindeki x ve y koordinatlarının belirlenmesi, adresin dijitalleştirilmesi) veya tamamlanması anlamına gelen “Adres Doğrulama Sistemi”dir. (Bundan sonra Sözleşmede “Adresify” olarak anılacaktır .)
Adres , posta ya da diğer başka fiziksel objelerin ulaştırılabileceği bir teslimat noktasının, insanlarca okunabilir ve yorumlanabilir tanımıdır.
Web hizmetleri, Veri Kayıtları ile kullanılmak üzere Adresify tarafından geliştirilmiş internet tabanlı hizmetler
Veri Sağlayıcı, Adresify uygulamasının verimli çalışması için Türkiye’deki Sayısal Harita Veri Kayıtlarını HİZMET SAĞAYICI’ya sağlayan Here Europe B.V. şirketidir.
Veri Kaydı, Veri Sağlayıcıdan gelen, Türkiye’de bulunan sayısal harita very kayıtlarıdır.
Yazılım Kütüphaneleri, Veri Sağlayıcıdan temin edilmiş Veri Kayıtları ile kullanılmak üzere hazırlanmış, MÜŞTERİ’lerin “Adres Doğrulama Sistemi”ni kullanmalarına olanak sağlayan, HİZMET SAĞLAYICI tarafından geliştirilmiş yazılım ürünleridir .
Önbilgilendirme Formu: “www.adresify.com” web portalından ve adresify hizmetlerinden yararlanmak isteyen MÜŞTERİler için üyelik, satın alma ve hizmetten faydalanma süreçlerini belirten formdur.
Üye kayıt Formu: “www.adresify.com” web portalından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kişisel, firma, iletişim bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur.
Üyelik Sözleşmesi: Üye kayıt formu doldurmak suretiyle www.adresify.com web portalının üyesi olmak isteyen kullanıcıların “üyelik” hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.
MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI ya da çözüm ortağından, Hizmet Ürünü ve/veya Veri Kayıtlarının bir lisansını satın almış ya da yasal yollarla elde etmiş olan kimsedir.

3. SÖZLEŞMENİN AMACI ve KAPSAMI

HİZMET SAĞLAYICI, www.adresify.com web portalına üye olmak, hizmet bedelini ödemek ve işbu Sözleşmeyi kabul etmek suretiyle mutabakat sağladığı kurum, gerçek ya da tüzel kişiliğe hizmet ürününü satmayı ve MÜŞTERİ de satın aldığı Adresify içeriği veri ve servislerden faydalanmayı amaçlanmaktadır.
İşbu Sözleşme ile belirlenen genel şart ve koşullar, HİZMET SAĞLAYICI Web hizmetleri ve Web Hizmetleri tabanlı tüm Adresify Uygulamaları için geçerlidir:
Hali hazırda Web Hizmetleri, www.adresify.com adresi üzerinden kullanılabilmektedir.

4. ADRESIFY KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLER

Adresify, Türkiye’deki hatalı adres yazım alışkanlıklarından doğan iş kayıplarını önlemek, Müşterilerin mevcut adres veritabanındaki toplu adresleri ve/veya yeni topladıkları adreslerin doğru bileşenler ve standartta toplanması için; web hizmetleri ve Yazılım kütüphanelerinde bulunan Here Sayısal Harita Veri Kayıtlarına dayanarak, posta adreslerinin internet üzerinden işlenmesi, geliştirilmesi, düzeltilmesi, doğru mahalle, posta kodu gibi adres bileşenleri ile tamamlanması, koordinat bilgisinin sağlanması ve Müşterinin uhdesinde bulunan “adres” bilgilerinin doğruluğu hususunda skor ve yorum üretmesi için bir takım Web hizmetlerine erişim sağlar. İşbu hizmetlere erişim, HİZMET SAĞLAYICI tarafından geliştirilmiş yazılım ile mümkündür .

4.1.

Adres Düzeltme ve Tamamlama Adresify, posta adreslerini doğruluk ve tamlık bazında kontrol etme olanağı sunar. Doğru olmayan ya da tam olmayan adresler, mümkün olduğu durumlarda Yazılım kütüphaneleri ve veri kayıtları aracılığı ile düzeltilir ve Cadde, Mahalle, Kapı No, Posta Kodu gibi adres bileşenleri ile tamamlanır.

4.2.

Adres Geliştirme Adresify, yalnızca bir kısım bileşenleri kullanarak adres zenginleştirme/geliştirme imkanı sağlar.

4.3.

Koordinat Sağlama Adresify, sorgulanan posta adresini/adreslerini düzeltip, tamamlayıp doğru adres bilgisine ulaştıktan sonra koordinatlarının belirlenmesini sağlar.

4.4.

Skor ve Yorum Üretme Adresify, MÜŞTERİ’den gelen posta adreslerinin eksikliği ve hatalarını göz önünde bulundurarak, MÜŞTERİnin adres kayıtlarının yazım dili, adres bileşenlerinin eksik veya yanlışıklarını düzeltip zenginleştirerek hangi adres bileşeni seviyesinde o adresi iyileştirebildiğini 1-1000’e kadar skorlaması ve skorun yorumunu MÜŞTERİ’ye dönmesidir.

4.5.

Csv veya Excel Verisi Yükleme / Çıktı Alma MÜŞTERİ, Adresify’a toplu posta adreslerini Excel veya csv dosya formatında yükler. Bu işlemi nasıl yapacağı www.adresify.com Bilgi ve Destek yardım videolarında mevcuttur. Özet olarak Kolon ve Satırlardan ve Başlıklardan oluşan düzensiz MÜŞTERİ Adres Verisi, Adresify’a yüklenirken önce ÇIKTI olarak üretilecek HEDEF düzeltilecek dosya ÇIKTI’sının kolon başlıklarını MÜŞTERİ’nin ilk yüklemede kendi dosyasındaki kolon başlıklarıyla eşleştirmesi ve anlamlandırmasıdır.
Müşteriden gelen toplu posta adreslerinin doğrulanması ile her bir adresin ayrıntılı bileşenlerini içeren Excel Veri’si üretir ve Müşterinin kendi veri tabanına kaydetmesini sağlar. Müşterinin doğrulanmış adres listesini içeren Excel verilerini 30 gün süre ile www.adresify.com portalından erişebilmesini sağlar.

5. ADRESIFY UYGULAMALARI

  • “Toplu Adres Doğrulama” ile MÜŞTERİ Excel ya da CSV text olarak hazırladığı en fazla 250.000 adet adresi içeren kaynak dosyasını kredisi yeterli olduğu takdirde sisteme yükleyecek, kaynak dosyasındaki adres bileşenleri ile Excel kolonlarını eşleştirecektir. Kaynak dosyasındaki tüm satırlarda aynı adres bileşenlerinin aynı sütunda yer alması gerekmektedir. Eşleştirme tamamlandıktan sonra MÜŞTERİnin kaynak dosyası ile yüklediği tüm adres satırları işlem görecektir. İşlem sonunda sistem bir Excel Veri Çıktısı üretecek ve MÜŞTERİ görüntüleyebildiği Excel Veri Çıktısını kendi veri tabanına kaydedecektir
    HİZMET SAĞLAYICI, Excel Veri Çıktısını 30 (otuz) gün süreyle www.adresify.com portalında MÜŞTERİ hesabında muhafaza edecek, Excel verisi üretilmesinden itibaren 30 (otuz) gün sonra www.adresify.com portalından silinecektir.
    MÜŞTERİnin tamamladığı işlemi ya da geçmiş tüm işlemleri için skor bazlı Raporlama alması mümkündür. MÜŞTERİ skor bazlı raporlama ile kaynak dosyası içindeki adres kayıtlarının her bir adres bileşeni bakımından kalitesini ölçebilir ve eksikliği tespit ederek personelini bu husuta eğitebilir.
  • “Web Servis Entegrasyon” kullanan Üyeye bir Üyelik Anahtarı tahsis edilir. MÜŞTERİ Üyelik Anahtarını “aktif” hale getirerek online işlemleri anında adres düzeltmesi yapabilmektedir. Web servis ile işlem gören adresler www.adresify.com adresinde saklanmayacaktır. MÜŞTERİ, bu adreslere ulaşamayacak, yalnızca işlem yapılan adres sayısını ve işlem süresini raporlama ve istatistiksel olarak görebilecektir.
    MÜŞTERİ kendi bilgisayarındaki yazılım tasarımı ile Web Servis entegrasyon’u ne zaman çağıracağını, sistemin hangi aşamada işleme gireceğini ve tamamlanacağını belirleyecektir.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.

HİZMET SAĞLAYICI, Veri Sağlayıcı Sayısal Harita verilerinin Adresify Yazılım Kütüphaneleri ve Web hizmetleri ile birlikte kullanımına yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

6.2.

Veri Sağlayıcı, Adresify Yazılım kütüphanelerinin ve Web hizmetlerinin dayandığı veri kayıtlarını düzenli olarak güncellemektedir . Adresify, Veri Sağlayıcının Sayısal Harita Verilerine dayanarak Müşterinin tek ve/veya toplu adreslerinin doğrulanması, düzeltilmesi, tamamlanmasını sağlayan teknik bir yazılımdır. Ancak, Posta idareleri ve Veri sağlayıcının adres güncelleme çalışmaları ve/veya MÜŞTERİ’nin sorgulama yaptığı adres bileşenlerinin hatalı olması ve/veya herhangi bir sebeple verilerde eksiklik ya da hatalı very üretme olması mümkündür. Bu nedenle, SAĞLAYICI doğrulanmış adres verilerinin eksikliğinden ya da hatalı olmasından sorumlu değilidir.

6.3.

Excel Veri Çıktısının güvenilirliği ve verimliliği, adres bilgilerinin kaynak dosyasına doğru girilmesi ve kaynak dosyasının Excel kolonları ile doğru eşleştirilmesine bağlıdır. Adresify’ın çıktı olarak excelde kolon eşleştirme başlıklarını nasıl eşleştireceği çok açıkça kullanım klavuzunda yeralmakta ve eşleştirme videosunda da detay verilmektedir. Bu husus MÜŞTERİninin sorumluluğunda olup, uygulamadan kaynaklanan hatalar nedeniyle HİZMET SAĞLAYICInın sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4.

Excel Veri Çıktısının açılması ve/veya kaydedilmesi ve/veya Web Servis Entegrasyon”un kullanılması MÜŞTERİnin kendi bilgisayarında kullandığı yazılımın Adresify ile entegre edilmesi ile mümkündür. Adresify hizmetinden faydalanacak MÜŞTERİnin bilgisayarındaki teknik aksaklıklar ve/veya yazılım eksikliği/hatası ve/veya internet hızı sebebiyle Excel Veri Çıktısını açamaması ya da kaydedemesi ya da web işleminin gecikmesi ya da hiç yapılamaması HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğunda değildir. Adresify, kaynak dosyası ile belirlenmiş Toplu Adres Doğrulama işleminde her bir adres satırı için bir değer üretir. Bu nedenle, her bir adres satırında veri üretmeye yeterli adres bilgisinin girilmesi MÜŞTERİnin sorumluluğundadır. Kaynak dosyasındaki satırların boş olması ve/veya hatalı eşleştirme yapılması ve/veya adreslerin veri üretmek için yetersiz olması MÜŞTERİnin kullanıcı hatası niteliğindedir.

6.5.

HİZMET SAĞLAYICI, Web hizmetlerinin performans verimliliği için elinden geleni yapacaktır. HİZMET SAĞLAYICI, Web Hizmet sisteminin spesifik erişilebilirliği ve tepki zamanı hususunda herhangi bir garanti sunmamaktadır. MÜŞTERİ, sistemin tepki zamanının , MÜŞTERİnin internet hızına ve internet erişimine bağlı olduğunu kabul ve beyan eder.

6.6.

HİZMET SAĞLAYICI, performansını arttırmak, iyileştirmek gibi bir nedenle Web hizmetlerine ve hizmet arabirimine iyileştirme, güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu çalışmanın MÜŞTERİ’nin hizmet ürününe geçici olarak erişmesini engelleyecek nitelikte olması ya Adresify’ın hizmet dışı kalması halinde, HİZMET SAĞLAYICI 3 (üç) gün öncesinden MÜŞTERİ’ye erişim kesintisinin sebebi, ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği hususunda yazılı olarak bilgilendirme yapacağını kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir teknik sorun, arıza ya da web hizmetlerini engelleyecek ani bir durumun ortaya çıkması halinde, HİZMET SAĞLAYICI işin doğasına uygun olan en kısa süre içinde sistemi eski hale getirmek hususunda kendisinden beklenen özeni gösterecektir.

6.7.

MÜŞTERİ, Toplu Adres Doğrulaması’nda ürettiği Excel Veri Çıktısını işlemin tamamlanması ile birlikte kendi bilgisayar veri tabanına kaydedecektir. HİZMET SAĞLAYICI da Excel Veri Çıktısını 30 (otuz) gün süreyle www.adresify.com portalında MÜŞTERİ hesabında muhafaza edecek, Excel verisi üretilmesinden itibaren 30 (otuz) gün sonra www.adresify.com portalından silinecektir. MÜŞTERİ excel verilerini kendi veri tabanına işlemin tamamlaması anında kaydedeceğini, aksi halde işlenen verinin herhangi bir şekilde kaybolmasından ve/veya silinmesinden HİZMET SAĞLAYICInın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

6.8.

MÜŞTERİ, Toplu Adres Sorgulamasında tek seferde en fazla 250.000 adres için işlem yapılabildiğini, bu nedenle 250.000 satırdan uzun içerikli kaynak dosyalarını bölerek işlem yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9.

Adresify, kaynak dosyası ile belirlenmiş Toplu Adres Doğrulaması’nda her bir adres satırı için bir değer üretir. Bu değer işlenmiş adres verisi şeklinde olabileceği gibi MÜŞTERİnin kaynak dosyasındaki adres bileşenlerini Excel kolonları ile doğru eşleştirememesi ve/veya kaynak dosyasındaki satırların boş olması v.b. sebeplerle adres üretilememesi de mümkündür. Müşterinin elindeki adres bilgisinin hatalı olduğunu tespit ettiği için Excel verisindeki “boş hücre” de bir değer kabul edilir ve ücrete tabidir.

6.10.

MÜŞTERİ, Web hizmetlerine ulaşabilmesi için tanımlanan kullanıcı adı, şifresi, üyelik anahtarını gizli tutacağını, personelinin de bu bilgileri güvenlik içinde kullanmasını sağlayacağını, bu bilgilerin muhafazasından bizzat sorumlu olduğunu, aksi halde, bu bilgilerin üçüncü şahıslarca kullanılması halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın herhangibir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11.

MÜŞTERİ, tek seferde, sadece tek bir IP adresi üzerinden tek bir bağlantı kullanabilir. MÜŞTERİ, “Web Servis Entegrasyonu” kullanmayı tercih ederse, üyelik anahtarını dilediği zaman aktif/pasif hale getirebilir.

6.12.

Referans veri kayıtlarının mülkiyeti, fikri mülkiyet ve telif hakları Veri Sağlayıcı ya aittir. HİZMET SAĞLAYICI, Veri Sağlayıcı Sayısal Harita Verilerini kullanma lisansına sahiptir ve Adresify yazılımı da harita verileri ile geliştirilmiş bir yazılımdır. Sözleşme onaylamak suretiyle, MÜŞTERİ’ye yalnızca yazılımı kullanma ve verilerden yararlanma hakkı sağlanmaktadır. Sözleşme, hizmet ve yazılıma ait fikri mülkiyet haklarının, telif haklarının MÜŞTERİ’ye devri şeklinde yorumlanamaz.

7. ÖDEME

7.1.

www.adresify.com web portalı Anasayfasından üye girişi yapılarak deneme amaçlı 50 adet tekli veya toplu adres sorgulanması mümkündür, deneme amaçlı sorgulamalar ücrete tabi değildir. Ücretsiz sorgular Hİzmet Sağlayıcının İnsiyatifinde kaldırılabilir veya adetsel değişime uğrayabilir

7.2.

www.adresify.com web portalına üyelik kaydını tamamlayan üyeler ücretsiz olarak deneme amaçlı 50 Adet işlem imkanı elde etmek için talep@adresify.com‘ a talep maili atar. Kurumsal e-posta adresinden tarafımıza ulaşan talep mailine istinaden üye hesabına kredi yüklenir. Üye, hediye 50 adet işlemini üyelik kaydından itibaren istediği zaman kullanabilir.

7.3.

Adresify Web hizmetleri sistemine erişimin ücreti, Toplu Adres Doğrulamada kaynak dosyadaki her bir adres satırı karşılığı, Web Servis Entegrasyon kullanımında her bir web servis çağırma işlemi karşılığıdır. Aynı adresle birden fazla işlem yapılması ve/veya aynı işyerinin farklı şubelerinin ve/veya farklı çalışanlarının aynı adresi işleme tabi tutması halinde her işlem ayrı ücretlendirilecektir ve her işlem karşılığı kredi MÜŞTERİ’nin hesabından düşecektir. Bu hususta denetimi sağlamak MÜŞTERİnin sorumluluğundadır. Web Servis Entegrasyon’da MÜŞTERİnin işlem yaptığı adres sayısının tespitinde HİZMET SAĞLAYICInın kayıtları esas alınacaktır. MÜŞTERİnin işlem yaptığı adres sayısı bakımından HİZMET SAĞLAYICI kayıtları ile MÜŞTERİnin kendi bilgisayarında kullandığı Yazılım kayıtlarında uyuşmazlık çıkması halinde, HİZMET SAĞLAYICInın kayıtlarının doğruluğu kabul edilecektir.

7.4.

MÜŞTERİ, www.adresify.com web portalında yer alan “Fiyatlandırma” bölümünden ya da üyelik hesabı içinde “Kredi Bilgisi” başlıklı bölümden “Kredi Yükle” butonuna tıklayarak ihtiyacına göre istediği paketi seçer. Paket ödemesi kredi kartı ile peşin olarak yapılacaktır. Müşteri fatura bilgileri ve ödeme bilgilerini istenen şekilde tamamlamakla MÜŞTERİnin sipariş özeti gösterilir. Sipariş içeriğinde satın alınan Kredi sayısı, bedeli ve KDV’si ayrıntılı olarak açıklanır. MÜŞTERİ sipariş özetini uygun görürse, Önbilgilendirme Formu ve Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi (Sözleşme) içeriğini inceler ve “Önbilgilendirme Formu ve Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi ve ekleri içeriğini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğunun işaretlenip “Siparişi Tamamla” butonuna tıklanması ile seçtiği paket bedeli kredi kartından tahsil edilecektir. MÜŞTERİ’nin Kredi kartı ödemesinin onaylaması ile birlikte, satın aldığı paket içeriği kredisi hesabına eklenecektir.

7.5.

Fiyatlandırma bölümünde ilan edilen fiyatlar tüm vergiler dahil kredi satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Müşteri’lerin ihtiyaç kategorisine göre seçeceği Adresify hizmetinden faydalanmak isteyenler; Kredi Kartıyla Tek Çekim Ödeme Yaparlar.

7.6.

Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması MÜŞTERİ’nin çalıştığı Bankanın sorumluluklarındandır . HİZMET SAĞLAYICI, bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanmakta ve site güvenliğini sağlamak hususunda kendisinden beklenen özeni göstermektedir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, hiçbir şekilde HİZMET SAĞLAYICI veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin HİZMET SAĞLAYICI arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Taksitli ödeme planını oluşturulması ödemenin yapıldığı kart sahibi bankanın inisiyatifinde olup HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğunda değildir. MÜŞTERİ, faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, bu hususta HİZMET SAĞLAYICI’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ’nin satın aldığı ve ödeme işlemlerini tamamladığı hizmet ürününe ait faturası, 7 gün içinde düzenlenerek üyelik formunda bildirdiği adresine gönderilecektir. MÜŞTERİ, fatura içeriğinin kredi kartı ile ödenmesine muvafakat ettiği bedelden farklı olması halinde 8 (sekiz) gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır . Aksi halde hizmet bedeli faturasına itiraz hakkı yoktur.

7.8.

MÜŞTERİ hesabına yüklenen krediler, Toplu Adres Doğrulama’da Excel Veri Çıktısının görüntülenmesi için “Çıktı Al” butonuna tıklanması ile Web Servis Entegrasyon’da web servis çağırma işlemi yapılması ile hesaptan düşecektir. MÜŞTERİ bakiye kredi bilgisini üyelik hesabından takip edecektir.


8. VERİ KAYITLARININ MÜLKİYETİ VE KULLANIM HAKLARI

8.1.

HİZMET SAĞLAYICI Web Hizmetleri, Adresify Yazılım kütüphaneleri ve Veri Kayıtlarına dayanır. Veri kayıtları, posta idareleri ya da bu hususta özel yetkili Here Sayısal Harita Veri sağlayıcısı tarafından sağlanır. Referans veri kayıtlarının mülkiyeti, fikri mülkiyet ve telif hakları Veri Sağlayıcısına aittir. HİZMET SAĞLAYICI, bu verileri kısmi olarak kullanmak üzere yetkilendirilmiştir.

8.2.

Adresify’ın kaynak kodu, dil bilim kütüphaneleri, tüm arayüz ve veritabanı modeli vb. mülkiyeti, fikri mülkiyet ve telif hakları HİZMET SAĞLAYICI ’ya aittir.

8.3.

Veri Sağlayıcı, Adresify Yazılım kütüphanelerini ve Web hizmetlerinin dayandığı veri kayıtlarını düzenli olarak günceller, verilerin doğruluğu ve güncelliğini sağlamak için kendisinden beklenen özeni gösterir.

8.4.

İşbu Sözleşme, Veri Sağlayıcının HİZMET SAĞLAYICI’a sağladığı hak ve yetkilerin MÜŞTERİ’ye devri şeklinde yorumlanmaz. Müşteri yalnızca Adresify Yazılımı ve sözleşme kapsamında verilerden yararlanma hakkına sahiptir.

8.5.

MÜŞTERİ’nin işlem yapmak üzere oluşturduğu kaynak dosya içeriği adresler ve işlem sonrası üretilen Excel Veri Çıktısı kişisel bilgi niteliğinde değildir.

8.6.

Veri sağlayıcı ya da HİZMET SAĞLAYICI farklı veri koruma düzenlemelerine dahil edilebilir, mevzuat değişiklikleri ile yeni düzenlemelere tabi olabilirler. Bu durumda gerekli güncellemeler www.adresify.com web portal üzerinden yapılacaktır.

9. GARANTİ

9.1.

HİZMET SAĞLAYICI, yazılımı amacına uygun olarak kullanma imkanlarını sınırlayan ve/veya kısıtlayan yazılım hatalarını, teknik sistemlerindeki hataları, mevcut teknik ve işletmesel imkanlar dahilinde, mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde gidermek hususunda kendisinden beklenen özeni gösterecektir.

9.2.

HİZMET SAĞLAYICI, Adresify için kullanılan veri kayıtlarını, Veri Sağlayıcıdan elde edilen verileri derlemek sureti ile ortaya çıkarmış olup, bu yazılımı üretirken en yüksek derecede özen göstermiş ve testlerini yaparak verilerin doğruluğunu sağlamıştır. Ancak, posta idareleri ya da veri sağlayıcılarının verilerinin mutlak doğruluğu hususunda HİZMET SAĞLAYICI garanti vermemektedir. Adres varyasayonları denendikçe Adresify yazılım algoritmaları da gelişmektedir. HİZMET SAĞLAYICI, Veri Sağlayıcı Sayısal Harita index verisi güncellendikçe Adres Yazım Doğrulama ve Düzeltme başarı oranının artması ve iyileşmeye devam etmesi adına en yüksek özeni gösterecektir. Posta idareleri ve Veri sağlayıcının adres güncelleme çalışmaları ve/veya MÜŞTERİ’nin sorgulama yaptığı adres bileşenlerinin hatalı olması ve/veya MÜŞTERİnin kaynak dosyasındaki adres bileşenlerini Excel kolonları ile doğru eşleştirememesi ve/veya kaynak dosyasındaki satırların boş olması veya herhangi bir sebeple verilerde eksiklik ya da hatalı veri üretme olması mümkündür. Bu nedenle, HİZMET SAĞLAYICI işlenmiş adres verilerinin eksikliğinden ya da hatalı olmasından sorumlu değilidir.

9.3.

Posta İdaresi ya da veri sağlayıcısı tarafından sağlanan veri girdisinin doğru olduğu tespit edilmesine ragmen yazılımın hatalı işlem yapması ve/veya hatalı veri üretmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI bu husus kendisine ihbar edilmesinden itibaren bu yazılım hatasını garanti kapsamında en kısa sürede gidereceğini kabul ve taahhüt eder .

10. GİZLİLİK

10.1.

İşbu Sözleşmenin tarafları, fiyatları ve varlığı hususu da dahil olmak üzere, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından önce ve/veya yürürlük süresi boyunca herhangi biri tarafından diğer Taraf’a aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgileri (“Gizli Bilgiler”)i

• Büyük bir gizlilik içinde korumayı ve her türlü makul önlemi almayı,

•Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun ifşa etmemeyi, devretmemeyi veya başka herhangi bir şekilde aktarmamayı,

• Zorunlu hallerde ve işbu Sözleşme konusu hizmetlerin gereği olarak, Gizli Bilgiler’i, öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan kişilere verebileceğini, ancak Gizli Bilgiler’in gizliliği hususunda da personelini ve alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kalmasını ve Gizli Bilgiler’i korumalarını sağlamayı, bu Sözleşme’nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin ve alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını,

•Doğrudan veya dolaylı olarak işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetin amaçları dışında hiçbir şekilde kullanmamayı,

•Basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, reklam amacıyla kullanmamayı ,

kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları, adli ya da idari merciler yasalar çerçevesinde gizli bilgiyi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu Gizli Bilgiler Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılabilecek, başka hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Taraflar’ın bu taahhüdü işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de süresiz olarak geçerli olacaktır.

10.2.

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını, pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

11.1.

Taraflar arasında Adresify sisteminin kullanılması hususundaki şartları düzenleyen işbu Sözleşme MÜŞTERİ’nin hesabını kullanarak Sözleşmeyi incelemesi ve “Önbilgilendirme formu ve Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi ve ekleri içeriğini okudum, kabul ediyorum” kutucuğunu işaretlemesi ve “Siparişi Tamamla” butonuna basması ile geçerli şekilde kurulmuş olur. İşbu Sözleşme MÜŞTERİ’nin seçtiği paketi süresince devam eder.

11.2.

HİZMET SAĞLAYICI, yasal temsilcilerinin ya da dolaylı vekillerinin ağır ihmali sonucu oluşacak zararlar için MÜŞTERİ’ye karşı somruludur. Her halukarda, tazminat bedeli Sözleşme Süresince Web hizmetlerine ödenen ücret miktarını geçemez.

11.3.

MÜŞTERİ’nin Adresify Uygulamasını işbu Sözleşme amacı ve kapsamı dışında kullanması, , Web Hizmetleri, veri mülkiyeti ve telif hakları güvenliğini ihlal edici davranışlarda bulunması halinde, HİZMET SAĞLAYICI’nın bu sebeple zarar ve tazminat talep hakları saklıdır .

12. DİĞER HÜKÜMLER

12.1.

MÜŞTERİ, HİZMET SAĞLAYICI’dan izin almadan HİZMET SAĞLAYICI’ın internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, MÜŞTERİ, kullanıcı adı niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, bu ve işbu Sözleşme içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

12.2.

MÜŞTERİ, duyuru mecrası olarak www.adresify.com ’da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

12.3.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


13. YÜRÜRLÜK

İşbu 13 (onüç maddelik sözleşme MÜŞTERİ’NİN hesabından “Önbilgilendirme Formu ve Adresify Hizmetleri Satın Alma Sözleşmesi ve ekleri içeriğini okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin yanında yer alan kutucuğunun işaretlenip “Siparişi Tamamla” butonuna basılması ile geçerli şekilde kurulmuş olur ve yürürlüğe girer.

ALICI :

SATICI :ONUSS ORTAK NOKTA ULUSLARARASI HABERLEŞME SERVİS.BİLG.LTD.ŞTİ.
TARİH