www.adresify.com :  Onuss Ltd. Şti.’ye(Ortak Nokta Uluslararası Haberleşme Sistem Servis Bilgisayar Yazılım Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi ) ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır)

 Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

1. GENEL KULLANIM KURALLARI:

1.1Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu web sitesi ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu site üzerinden veya bu site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

1.2. Bu siteye girmeniz, siteyi kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş “kabul beyanınız” aranmaz.

1.3. Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

1.4. Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Bununla birlikte, kabul beyanınızın geçerliliği için aranan yaşta değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından bu siteyi kullanmayınız

2. KULLANIM KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK:

2.1. Onuss (Adresify) tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel

terim olarak kullanılmıştır) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

2.2. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

2.3. Onuss (Adresify) herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanım koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Kullanım Koşullarında sunulacaktır.

3. İÇERİK VE HİZMETLERDEN YARARLANMA:

3.1. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“Site İçeriği”) bir kısmı doğrudan Onuss (Adresify) tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan yayınlanabilir.

3.2. Onuss (Adresify) başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

3.3. Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Onuss (Adresify) ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

3.4. Site bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamalar olabilir. Kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gerekmektedir.

3.5. Kullanıcılar, Onuss (Adresify)  tarafından öngörülmedikçe, site sayfalarını ya da site içeriğini ürün ya da hizmet satma, ticari reklâm, ilan yapma ve benzeri  girişimlerde bulunma, ticaret yapma amaçlı kullanamazlar.

3.6. Onuss (Adresify), site ve site içeriğini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, siteyi reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan siteyle ilgili olması zorunlu değildir. Onuss (Adresify) reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

4. SİTE VE İÇERİĞİN KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUK:

4.1. Kullanım koşullarını kabul ederek siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı kaynağı ne olursa olsun sitede yer alan site İçeriğine veya site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları siteye bağlanan kullanıcının kendisine aittir. Onuss (Adresify) bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

4.2. Onuss (Adresify), sitede sağlanan içeriğin veya site üzerinden erişilen kaynaklarda yer alan her türlü, görüş, bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistikî şekil ve değerlerin doğruluğu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti  etmemektedir. Site üzerinden erişilen kaynaklardaki hata ve eksikliklerden, veri yayınında oluşabilecek  aksaklıklar, gecikme, eksiklik, yanlışlık veya veri yayınının durdurulmasından, erişilen bilgilerin kullanıcılar tarafından kullanılması sonucunda uğranılabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Onuss (Adresify) sorumlu tutulamaz. Onuss (Adresify)  önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu veri akışını durdurabilir, iptal edebilir, bilgileri değiştirebilir, ücretlendirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.

4.3. Onuss (Adresify), bu sitede yer alan işlev ve içeriğin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber sitenin kendisinin ya da 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermemektedir.

4.4. Bu sitede, Onuss (Adresify)’ın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Onuss (Adresify)’ın erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına  dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Onuss (Adresify) sorumlu tutulamaz.

5. ÜYELİK KOŞULLARI:

5.1. Kayıt: Onuss (Adresify) bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir.

5.2. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir veya üye tarafından oluşturulur.

5.3. Kayıt sırasında girilen, site ve içeriğe yerleştirilen, iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisinden üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Üyeler, siteye iletilen veya bu site aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.

5.4. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması üyenin sorumluluğundadır. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin  tüm sorumluluğu üyeye aittir. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Onuss (Adresify)  bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Onuss (Adresify) ve 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren üye sorumludur.

5.5. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri  almakla ve Onuss (Adresify)’a haber vermekle yükümlüdür.

5.6. Ticari İletişim: Üye veya kullanıcılara onay verdikleri takdirde; Onuss (Adresify)  veya Onuss (Adresify) ’in sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen web sitelerinden, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebileceğini, ticari nitelikte olsun ya da olmasın her türlü elektronik  iletişim aracılığıyla ileti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki  elektronik iletileri red etme hakkına sahiptir. Red talepleri Onuss (Adresify) tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınır.

6. ZİYARET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI:

Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik  olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü  tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının Onuss (Adresify)’a  izin verdiği anlamına gelir.

7. MÜDAHALE YASAĞI:

7.1. Sitenin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve/veya cezai işlemler uygulanabilir.

7.2. Kullanıcılar, gerek uluslararası alanda gerekse yerel mevzuat kapsamında suç olan ve Avrupa Birliği’nin ilgili tüzük ve direktiflerine aykırı hiçbir davranışta bulunmamakla yükümlüdürler.

7.3. Kullanıcılar, site sunucusuna belirli bir zaman diliminde, bir insanın gönderme kapasitesinin üstünde daha çok mesaj gönderen yazılımları çalıştırmamayı ve kullanmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7.4. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi ve kullanıcıların siteye erişimi sonlandırılır, varsa üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Onuss (Adresify)’a  karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

8. KULLANIM KOŞULLARINI İHLAL:

Onuss (Adresify) sitede yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri  reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların siteye erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Onuss (Adresify)’ın burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

9. SONA ERME:

9.1. Kullanıcı, ayrı bir sözleşmede ya da site içeriğinde düzenleme olmadığı sürece, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, Sitenin kullanımına ve varsa üyeliğine son verebilir. Sitede öngörülmesi halinde üyeliğinin sonlandırılmasıyla ilgili adımların takip edilmesi zorunludur. Onuss (Adresify) da; (i) kullanıcının burada yazılı ya da Onuss (Adresify) tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde, (ii) kullanıcının yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde, (iii) mevzuat veya idari düzenleyici kuruluşların kararları uyarınca (iv) yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye erişim imkânının ortadan kalkması halinde, (v) Onuss (Adresify)’ın takdirine bağlı olarak site yayınının askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

10. SON HÜKÜMLER:

10.1. Sitenin kullanımından doğabilecek itilaflarda Onuss (Adresify)’ın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Onuss (Adresify) tarafından kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

10.2. Web Sitesi, “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik ve Güvenlik Koşulları”nın Türkçe ve yabancı dildeki versiyonları  arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyon geçerli kabul edilir.

10.3. Onuss (Adresify) tarafından, kullanıcıların, site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta veya faks  tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

10.4. Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

10.5. Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

10.6. www.adresify.com web sitesinin kullanım koşullarına ilişkin sorularınız için  info@adresify.com adresine  yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.